Obsah

Návrh změny č. 5 ÚP Brumova-Bylnice pro veřejné projednání

 

Návrh_OOP.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 521.61 kB

ÚP BB_Návrh - 00_Textová část návrhu změny č_5.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 241.71 kB

ÚP BB_Návrh - 01_Výkres základního členění území změny č_5.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.72 MB

ÚP BB_Návrh - 02_Hlavní výkres změny č_5.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.9 MB

ÚP BB_Návrh - 03_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací změny č_5.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.81 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 00a_Textová část odůvodnění zmeny č_5.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 701.14 kB

ÚP BB_Odůvodnění - 00b_Textová část odůvodnění změny č_5 - srovnávací znění .pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 618.26 kB

ÚP BB_Odůvodnění - 01_Výkres základního členění území - předpokládaná podoba po vydání změny č_5.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.2 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 02_Hlavní výkres - předpokládaná podoba po vydání změny č_5.pdf.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 3.01 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 03_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - předpokládaná podoba po vydání změny č_5.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.28 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 04_Koordinační výkres - předpokládaná podoba po vydání změny č_5.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 10.67 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 07_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - předpokládaná podoba po vydání změny č_5.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 3.34 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 08_Výkres širších vztahů - předpokládaná podoba po vydání změny č_5.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 10.1 MB