Obsah

Změna územního plánu č.4

Změna č. 4 byla vydána formou opatření obecné povahy č. 02/2024 Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice dne 13.12.2023 pod číslem usnesení 129/10/ZM/2023 a nabyla účinnosti dne 12.2.2024.

Opatření obecné povahy.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.85 MB

 

ÚP BB_Návrh - 00_Textová část návrhu změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 396.05 kB

ÚP BB_Návrh - 01_Výkres základního členění území změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.79 MB

ÚP BB_Návrh - 02_Hlavní výkres změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.83 MB

ÚP BB_Návrh - 03_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.71 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 00a_Textová část odůvodnění změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.02 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 00b_Textová část odůvodnění změny č_4 - srovnávací znění .pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 611.24 kB

ÚP BB_Odůvodnění - 01_Výkres základního členění území - předpokládaná podoba po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.6 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 02_Hlavní výkres - předpokládaná podoba po vydání změny č_4.pdf.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 3.94 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 03_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - předpokládaná podoba po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.65 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 04_Koordinační výkres - předpokládaná podoba po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 10.96 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 05_Výkres dopravní infrastruktury - předpokládaná podoba po vydání změny č. 4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 7.65 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 06_Výkres technické infrastruktury - předpokládaná podoba po vydání změny č. 4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 8.31 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 07_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - předpokládaná podoba po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 3.85 MB

ÚP BB_Odůvodnění - 08_Výkres širších vztahů - předpokládaná podoba po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 10.07 MB

 

Územní plán Brumova-Bylnice po změně č.4

 

P1- ÚP BB - Textová část návrhu, úplné znění po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 767.53 kB

P2 2-1 - ÚP BB - Výkres základního členění území, úplné znění po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.92 MB

P2 2-2 - ÚP BB - Hlavní výkres, úplné znění po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 4.18 MB

P2 2-3 - ÚP BB - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, úplné znění po vydání změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.96 MB

P3 0 - ÚP BB - Textová část odůvodnění ÚP.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.15 MB

P3 1 - ÚP BB - Textová část odůvodnění změny č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.37 MB

P4 1-1 - ÚP BB - Koordinační výkres, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 7.34 MB

P4 1-1a - ÚP BB - Koordinační výkres zastavěného území Brumov, Bylnice, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 8.54 MB

P4 1-1b - ÚP BB - Koordinační výkres zastavěného území Svatý Štěpán, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.57 MB

P4 1-1c - ÚP BB - Koordinační výkres zastavěného území Sidonie, stav po změně č. 4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.82 MB

P4 1-2 - ÚP BB - Výkres dopravní infrastruktury, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 7.62 MB

P4 1-3 - ÚP BB - Výkres technické infrastruktury, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 8.3 MB

P4 1-4 - ÚP BB - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 4.91 MB

P4 1-5 - ÚP BB - Výkres širších vztahů, stav po změně č_4.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 10.07 MB