Obsah

Změny územního plánu č.6

Změna č. 6 byla vydána formou opatření obecné povahy č. 01/2023 Zastupitelstvem města Brumov-Bylnice dne 9.2.2023 pod číslem usnesení 38/4/ZM/2023 a nabyla účinnosti dne 9.3.2023.

Opatření obecné povahy (1.8 MB)

Oznámení o zveřejnění údajů (540.6 kB)

 

NAVRH_ZMENY_C06.PDF (267.04 kB) (267.04 kB)

ÚP BB_Návrh - 00_Textová část návrhu změny č_6.pdf (267.24 kB)

ÚP BB_Návrh - 01_Výkres základního členění území změny č_6.pdf (1.38 MB)

ÚP BB_Návrh - 02_Hlavní výkres změny č_6.pdf (1.39 MB)

ÚP BB_Návrh - 03_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací změny č_6.pdf (1.37 MB)

ÚP BB_Odůvodnění - 00a_Textová část odůvodnění zmeny_c06.pdf (679.23 kB)

ÚP BB_Odůvodnění - 00b_Textová část odůvodnění změny č_6 - srovnávací znění .pdf (615.89 kB)

ÚP BB_Odůvodnění - 01_Výkres základního členění území - předpokládaná podoba po vydání změny č_6.pdf (2.39 MB)

ÚP BB_Odůvodnění - 02_Hlavní výkres - předpokládaná podoba po vydání změny č_6.pdf.pdf (3.79 MB)

ÚP BB_Odůvodnění - 03_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - předpokládaná podoba po vydání změny č_6.pdf (2.42 MB)

ÚP BB_Odůvodnění - 04_Koordinační výkres - předpokládaná podoba po vydání změny č_6.pdf (6.93 MB)

ÚP BB_Odůvodnění - 05_Výkres dopravní infrastruktury - předpokládaná podoba po vydání změny č. 6.pdf (7.66 MB)

ÚP BB_Odůvodnění - 06_Výkres technické infrastruktury - předpokládaná podoba po vydání změny č. 6.pdf (7.9 MB)

ÚP BB_Odůvodnění - 07_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - předpokládaná podoba po vydání změny č_6.pdf (3.59 MB)

ÚP BB_Odůvodnění - 08_Výkres širších vztahů - předpokládaná podoba po vydání změny č_6.pdf (10.05 MB)

 

Územní plán Brumova-Bylnice po změně č.6

P1- ÚP BB - Textová část návrhu, úplné znění po vydání změny č_6.pdf (593.47 kB)

P2 2-1 - ÚP BB - Výkres základního členění území, úplné znění po vydání změny č_6.pdf (2.47 MB)

P2 2-2 - ÚP BB - Hlavní výkres, úplné znění po vydání změny č_6.pdf (3.81 MB)

P2 2-3 - ÚP BB - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, úplné znění po vydání změny č_6.pdf (2.5 MB)

P3 0 - ÚP BB - Textová část odůvodnění ÚP.pdf (2.15 MB)

P3 1 - ÚP BB - Textová část odůvodnění změny č_6.pdf (678.61 kB)

P4 1-1 - ÚP BB - Koordinační výkres, stav po změně č_6.pdf (7.2 MB)

P4 1-1a - ÚP BB - Koordinační výkres zastavěného území Brumov, Bylnice, stav po změně č_6.pdf (8.06 MB)

P4 1-1b - ÚP BB - Koordinační výkres zastavěného území Svatý Štěpán, stav po změně č_6.pdf (1.24 MB)

P4 1-1c - ÚP BB - Koordinační výkres zastavěného území Sidonie, stav po změně č. 6.pdf (1.49 MB)

P4 1-2 - ÚP BB - Výkres dopravní infrastruktury, stav po změně č_6.pdf (7.51 MB)

P4 1-3 - ÚP BB - Výkres technické infrastruktury, stav po změně č_6.pdf (8.2 MB)

P4 1-4 - ÚP BB - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, stav po změně č_6.pdf (4.99 MB)

P4 1-5 - ÚP BB - Výkres širších vztahů, stav po změně č_6.pdf (10.05 MB)