Obsah

 

            Zpráva o uplatňování Územního plánu Brumova-Bylnice byla schválena zastupitelstvem města Brumov-Bylnice dne 29.11.2018 pod číslem usnesení 10/2/2018/12

 

                Oznámení o zveřejnění

                Zpráva o uplatňování ÚP Brumova-Bylnice