Obsah

Turistika

 

Brumovsko náleží k povodí řeky Vláry a leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, které byly díky velmi význačným přírodním lokalitám zařazeny v roce 1996 do sítě biosférických rezervací UNESCO.

Krajina Bílých Karpat je mimořádně cenná především díky nebývalé rozloze druhově bohatých luk, vysokému podílu přírodě blízkých lesů a značnému kulturnímu bohatství. Od roku 2000 jsou také držitelem Diplomu chráněných území Rady Evropy a podstatná část CHKO je navržena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000.

Síť značených turistických tras umožňuje návštěvníkům Bílých Karpat projít celým územím od květnatých luk až po krásné bukové lesy.

24.04.2013

Ubytování

Ubytování

Ubytování

Detail

24.04.2013

Tipy na výlety

Tipy na výlety

Tipy na výlety

Detail