Obsah

Kronika města Brumova-Bylnice

Kronikářem města byl pan František Sába, který tuto práci zastával 40 let a po něm práci kronikářky převzala v roce 2005 paní Ludmila Hůdková.

Kronika Brumova-Bylnice je uložena do roku 2004 ve státním okresním archivu Zlín– Klečůvka a od roku 2005 jsou kroniky uloženy v depozitáři v uzamykatelné skříni v městském muzeu a infocentru v Brumově-Bylnici.