Obsah

Tipy na výlety

Tipy na výlety

HRAD BRUMOV

Zřícenina královského hradu z počátku 13. století s expozicemi o historii hradu a místa.
Otevřeno duben až říjen, úterý až neděle.
Přístup z parkoviště Pod hradem (volné parkovné) nebo z náměstí (placené parkoviště), cca. 300 m pěšky nebo na kole. Přístupová cesta (mtb i terking), pěší turista může přepočítat schody které na hrad vedou.
Z hradní věže je nádherný výhled po celém městě.
Hrad Brumov - Oficiální stránky hradu Brumov

 

RENESANČNÍ RADNICE SE SOCHAMI NA NÁMĚSTÍ

Přímo uprostřed města si můžete udělat malou procházku a odpočinout v parném létě ve stínu mohutných lip.
Vzduch bude svěží díky kašně, která je takřka uprostřed náměstí přímo před radnicí města. To celé lze nazvat jednoduchým výrazem - Památková zóna.  A co v rámci této zóny můžete spatřit? Obejděte náměstí a uvidíte sami. Pak můžete vyrazit klidně o kousek dál. Třeba přímo na hrad.

RADNICE MĚSTA 

je v historické budově z 16. století. Po několika přestavbách a úpravách byl budově zanechán historický duch a to jak zvenčí, tak zejména uvnitř.

SOCHA SVATÉHO GOTHARDA

je umístěna v severní části náměstí. Sv. Gothard, biskup a Opat je patronem zedníků, vzýván jako pomocník proti dně a revmatismu, proti dětským nemocem a při těžkém porodu, ale taktéž jako ochránce proti blesku. Socha byla zbudována roku 1773 farářem janem Šenkem.

SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

je přímo před radnicí města. Zbudována farářem Janem Šenkem roku 1777.

SOCHA SVATÉHO FLORIÁNA

zbudována farářem Janem Šenkem roku 1755. Farář Jan Šenk zde působil v letech 1758 - 1798 a sochu sv. Floriána nechal zbudovat coby kaplan.

KAŠNA NA NÁMĚSTÍ

v centrální částí města přímo před radnicí je z r. 1868.

 

 

MĚSTSKÉ MUZEUM A INFOCENTRUM NA PODZÁMČÍ

Muzeum a infocentrum otevřeno celoročně.
Duben až říjen - pondělí až neděle. Listopad až březen - pondělí až pátek.
Stálá expozice je zaměřena na život lidí pod brumovským hradem, na typická řemesla a vybavení domácnosti. 
Pokud jste milovníci nebo naopak odpůrci žehlení, zcela jistě Vás zaujme výstava historických žehliček a dalších sběratelsko-historických zajímavostí, které se žehlením úzce souvisí - podložky pod žehličky, desky na žehlení, valchy, prací zvony, kulmy a další. Jedinečná příležitost nahlédnout do světa žehlení prádla.
Přístup z parkoviště Pod hradem (volné parkovné) nebo z náměstí (placené parkoviště), cca. 200 m pěšky nebo na kole.
Z náměstí směr kruhový objezd, poté podél řeky Brumovky. Pěšky nebo na kole.
Muzeum - Oficiální stránky Města Brumov-Bylnice (brumov-bylnice.cz)

 

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Hřbitov s 50-ti náhrobky z nichž nejstarší je z roku 1785 udržuje a spravuje Město Brumov-Bylnice.  Nachází se na severním okraji města. Přístupný je celoročně a je to zároveň krásné výhledové místo.. Na hřbitov se lze pohodlně dostat z hradu Brumov po zeleném turistickém značení a to pěšky nebo na kole. Délka výšlapu je cca. 2 km a je vhodná jako pohodlný výšlap pro celé rodiny.  

 

KAPLIČKA SVATÉ ANNY

Kaplička byla postavena na popud četných ctitelek Svaté Anny ve farnosti. Kaple měla být vystavěna zřejmě do roku 1888.  Krásné místo. Nyní s nově instalovanými prvky pro odpočinek a relax a nádherným výhledem na protější hrad a Brumov-Bylnici. 
Přístupná je pěšky nebo na kole cca. 1 km z náměstí po žlutém turistickém značení směrem na Holý vrch. Na konci zástavby odbočíte vlevo a po cestičce se dostanete ke kapličce. Není přístup dovnitř, ovšem ten výhled....., ten si zamilujete.

 

KAPLIČKA SVATÝCH CYRILA a METODĚJE

Založena l.p. 1871 a pověst říká, že zde, na tomto místě tito zvěrozvěsti při své cestě po Moravě přespali a kázali (údajně r. 865). Kaple se nachází na západní straně Brumova-Bylnice na kopci zvaném Březová. Přístupná je na kole nebo pěšky.
Z náměstí je to pěkná procházka po žlutém turistickém značení kolem pivovaru a ulicí Březová se postupným stoupáním do kopce dostanete až ke kapličce. Stoupání ke kapličce, které není nikterak náročné, je v délce cca. 1 km a odměnou Vám bude krásný výhled na město.
Bez přístupu do kapličky.  O svátcích Cyrila a Metoděje se zde pravidelně konává mše svatá.

 

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

Farní kostel v Brumově-Bylnici je zasvěcen sv. Václavovi, knížeti české země. Římskokatolický kostel z doby 14. století. V kostele jsou náhrobky majitelů hradu z poloviny 16. století, pánů z Lomnice. Z náměstí Brumova-Bylnice se ke kostelu dostanete pohodlně na kole nebo pěšky. Je to cca. 300 metrů a můžete jet po cestě nebo se projít po schodech kolem pošty a fary.

 

HLOŽECKÁ KAPLE

Kaplička připomíná tatarský vpád v roce 1663 a kurucké války na počátku 18. století. Kapli postavili v roce 1953
vlachovští zedníci. Na Hložeckou kapli se dostanete z centra Brumova-Bylnice kolem místního hradu po cyklotrase č. 49. Můžete jet na kole (nebo pěšky), po cca. 5 km, narazíte na křižovatku s modrou turistickou trasou. Odbočte na ni doprava a do cíle svého výletu máte cca. 1 km. Pořádají se zde pravidelné srpnové slavnosti poutě k Panně Marii.

 

TURISTICKÉ CÍLE V NEDALEKÉM OKOLÍ:

ROZHLEDNA NA KRÁLOVCI  

Celoročně přístupná rozhledna na vrchovu Královec nad Valašskými Klobouky.    

PAMÁTNÍK ANDĚLÍČEK

Historie památníčku se váže k památce obětí vojenských vpádů Turků, Tatarů a Uhrů přes Vlárský průsmyk. Památníček leží na cestě od rybníků. U rozcestníku Matka - sedlo vede k památníčku úvozová cesta.

KAPLE NA DĚLANOVCI

Přímo nad studánkou stojí nově vybudovaná kaple, vysvěcená v roce 1999. Ke kapličce se dostanete od rozhledny Královec po zelené turistické značce. Nabízejí se zde nádherné výhledy na celé Závrší, na Vršatecká bradla a za dobrého počasí až na Malou Fatru. V blízkosti je zachráněný bělokarpatský les Ščúrnica, ponechaný přirozenému vývoji.

ČERTOVY SKÁLY

Nejznámnější skalní útvar na Hornolidečsku nabízí lezecký terén. Lokalita je chráněnou přírodní památkou a za stanovených podmínek ji mohou využívat pouze horolezci s platným průkazem. Přímo naproti skalám stojí stejnojmenný motorest s výbornou kuchyní.

PULČINSKÉ SKÁLY

Pulčinské sklály tvoří několik skalních skupin v okolí vrchu Hradisko v krásné nenarušené přírodě. Celé území je národní přírodní rezervací a platí zde úplný zákaz horolezecké činnosti.

ROZHLEDNA ČUBŮV KOPEC

Leží 2 km východně od obce Francova Lhota a poskytuje krásné výhledy na Bílé Karpaty, Javorníky, Vizovické vrchy  a Lyský průsmyk.

PAMÁTNÍK PLOŠTINA

Mezi obcemi Vysoké Pole a Drnovice je místo zvané Ploština, kde až do roku 1945 stávala pasekářská osada. 19. dubna 1945 byla však vypálena nacisty za přechovávání a podporu partyzánů. V plamenech zahynulo 24 obyvatel. V 70. letech byla Ploština vyhlášena Národním kulturním památníkem. V jednom ze zachovaných domků je umístěna expozice věnovaná protifašistickému odboji na Zlínsku.

HRADNÍ ZŘÍCENINA VRŠATEC

Nad obcí Vršatecké Podhradie na vápencových útesech stojí zřícenina jednoho z nejvýše položených hradů ve střední Evropě - hradu Vršatec. První zmínka o hradu pochází již z roku 1244. Po náhodném výbuchu v roce 1708 zůstal v rozvalinách.

HRADNÍ ZŘÍCENINA LEDNICA

Zříceniny hradu se nacházejí přímo nad stejnojmennou obcí. Hrad byl postaven jako strážní v roce 1259 a byl včleněn do soustavy skal. Hrad je volně přístupný a nabízí pohled na vytesaný tunel a zbytky paláce a hradeb.

 

POSVÁTNÁ HORA KLÁŠŤOV

V lokalitě Klášťov u obce Vysoké Pole se nacházejí nejvýše položené pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiska na Moravě. Na tomto kulturním místě byly objeveny železné předměty, které byly přinášeny jako obětiny. Nový turistický naučný okruh s osmi informačními tabulemi popisuje význam tohoto místa a byl pojmenován po zesnulém PhDr. Jiřím Kohoutkovi, archeologovi, který zde výzkum nalezišť vedl.