Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2018x Staženo: 441x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2017 Staženo: 357x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2016 Staženo: 386x | Datum vložení: 10.07.2019

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2019 Staženo: 215x | Datum vložení: 12.02.2021

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2020 Staženo: 234x | Datum vložení: 12.02.2021

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2021 Staženo: 223x | Datum vložení: 28.01.2022

Zpráva o prováděných veřejnosprávních kontrol PO Brumov 2022 Staženo: 94x | Datum vložení: 23.02.2023

Rozpočtový výhled Města Brumov-Bylnice 2017-2021 Staženo: 789x | Datum vložení: 06.06.2017

Střednědový výhled rozpočtu Města Brumov-Bylnice 2020-2022 Staženo: 496x | Datum vložení: 19.02.2019

Střednědobý výhled rozpočtu města Brumov-Bylnice 2022-2024 Staženo: 252x | Datum vložení: 12.02.2021

Střednědobý výhled rozpočtu města Brumov-Bylnice 2025 - 2028.pdf Staženo: 41x | Datum vložení: 15.12.2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Brumov-Bylnice na období 2024-2025.pdf Staženo: 7x | Datum vložení: 15.05.2024

Návrh rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2024 Staženo: 52x | Datum vložení: 27.11.2023

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2017 Staženo: 699x | Datum vložení: 06.06.2017

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2018 Staženo: 617x | Datum vložení: 19.02.2018

Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice pro rok 2019 Staženo: 591x | Datum vložení: 19.02.2019

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 381x | Datum vložení: 07.02.2020

Schválený rozpočet města Brumov-Bylnice pro rok 2021 Staženo: 263x | Datum vložení: 12.02.2021

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2022 Staženo: 242x | Datum vložení: 18.02.2022

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2023 Staženo: 179x | Datum vložení: 03.01.2023

Schválený rozpočet Města Brumov-Bylnice pro rok 2024 Staženo: 69x | Datum vložení: 15.12.2023

Rozpočtová provizoria 2020 Staženo: 288x | Datum vložení: 16.12.2019

Rozpočtová provizoria 2021 Staženo: 257x | Datum vložení: 13.01.2021

Rozpočtová provizoria 2022 Staženo: 88x | Datum vložení: 15.12.2022

Rozpočtové opatření 1/2023 Staženo: 85x | Datum vložení: 30.01.2023

Rozpočtové opatření 2/2023 Staženo: 81x | Datum vložení: 20.02.2023

Rozpočtové opatření 3/2023 Staženo: 76x | Datum vložení: 24.02.2023

Rozpočtové opatření 4/2023 Staženo: 66x | Datum vložení: 20.03.2023

Rozpočtové opatření 5/2023 Staženo: 59x | Datum vložení: 17.05.2023

Rozpočtové opatření 6/2023 Staženo: 60x | Datum vložení: 17.05.2023

Rozpočtové opatření 7/2023 Staženo: 61x | Datum vložení: 26.05.2023

Rozpočtové opatření 8/2023 Staženo: 49x | Datum vložení: 07.08.2023

Rozpočtové opatření 9/2023 Staženo: 47x | Datum vložení: 07.08.2023

Rozpočtové opatření 11/2023 Staženo: 52x | Datum vložení: 21.09.2023

Rozpočtové opatření 10/2023 Staženo: 50x | Datum vložení: 22.09.2023

Rozpočtové opatření 12/2023 Staženo: 36x | Datum vložení: 09.11.2023

Rozpočtové opatření 13/2023 Staženo: 36x | Datum vložení: 11.12.2023

Rozpočtové opatření 14/2023 Staženo: 36x | Datum vložení: 21.12.2023

Rozpočtové opatření č. 1/2024 Staženo: 26x | Datum vložení: 05.02.2024

Rozpočtové opatření 2/2024 Staženo: 25x | Datum vložení: 16.02.2024

Rozpočtové opatření 3/2024 Staženo: 2x | Datum vložení: 21.05.2024

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2022 Staženo: 63x | Datum vložení: 07.06.2023

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2022 - účetní výkazy Staženo: 58x | Datum vložení: 07.06.2023

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2022 - FIN 2-12 Staženo: 60x | Datum vložení: 07.06.2023

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2022 - zpráva o přezkumu Staženo: 53x | Datum vložení: 07.06.2023

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2022 - výkazy DDM Staženo: 58x | Datum vložení: 07.06.2023

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2022 - výkazy ZŠ Staženo: 76x | Datum vložení: 07.06.2023

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2022 - výkazy MŠ Staženo: 59x | Datum vložení: 07.06.2023

Návrh závěrečného účtu Města Brumov-Bylnice 2022 - výkazy SM Staženo: 68x | Datum vložení: 07.06.2023

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2015 Staženo: 918x | Datum vložení: 06.06.2017

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 Staženo: 827x | Datum vložení: 25.05.2024

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2016 - přílohy Staženo: 697x | Datum vložení: 27.06.2017

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 652x | Datum vložení: 26.06.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 511x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz FIN 2-12 města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 515x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz rozvaha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 552x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz zisku a ztráty města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 493x | Datum vložení: 26.06.2018

Výkaz příloha města Brumov-Bylnice za rok 2017 Staženo: 499x | Datum vložení: 26.06.2018

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 396x | Datum vložení: 25.06.2019

Rozvaha Města Brumov-Bylnice za rok 2018.pdf Staženo: 345x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz zisků a ztrát Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 364x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkaz FIN 2-12 Města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 319x | Datum vložení: 25.06.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2018 Staženo: 371x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy DDM Brumov-Bylnice Staženo: 397x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Mateřská škola Brumov-Bylnice Staženo: 375x | Datum vložení: 25.06.2019

Výkazy Základní škola Brumov-Bylnice Staženo: 403x | Datum vložení: 25.06.2019

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2019 Staženo: 341x | Datum vložení: 29.06.2020

Závěrečný účet Města Brumov-Bylnice za rok 2020 Staženo: 225x | Datum vložení: 21.06.2021

Rozvaha Město Brumov-Bylnice za rok 2020 Staženo: 198x | Datum vložení: 21.06.2021

Výkaz zisku a ztráty Města Brumov-Bylnice za rok 2020 Staženo: 179x | Datum vložení: 21.06.2021

Výkaz příloha Města Brumov-Bylnice za rok 2020 Staženo: 208x | Datum vložení: 21.06.2021

Výkaz FIN 2-12 Města Brumov-Bylnice pro rok 2020 Staženo: 220x | Datum vložení: 21.06.2021

MŠ Výkazy 2020.pdf Staženo: 272x | Datum vložení: 21.06.2021

DDM Výkazy 2020.pdf Staženo: 193x | Datum vložení: 21.06.2021

ZŠ Výkazy 2020.pdf Staženo: 284x | Datum vložení: 21.06.2021

SM BB Výkazy 2020.pdf Staženo: 235x | Datum vložení: 21.06.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2020 Staženo: 191x | Datum vložení: 21.06.2021

Závěrečný účet města Brumov-Bylnice za rok 2021 Staženo: 172x | Datum vložení: 17.06.2022

Účetní výkazy Města Brumov-Bylnice za rok 2021 Staženo: 153x | Datum vložení: 17.06.2022

Výkaz Fin 2-12 města Brumov-Bylnice za rok 2021 Staženo: 125x | Datum vložení: 17.06.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2021 Staženo: 150x | Datum vložení: 17.06.2022

Výkazy ZŠ za rok 2021 Staženo: 120x | Datum vložení: 17.06.2022

Výkazy MŠ za rok 2021 Staženo: 121x | Datum vložení: 17.06.2022

Výkazy DDM za rok 2021 Staženo: 123x | Datum vložení: 17.06.2022

Výkazy Služeb města za rok 2021 Staženo: 129x | Datum vložení: 17.06.2022

Závěrečný účet města Brumov-Bylnice za rok 2022 Staženo: 58x | Datum vložení: 22.06.2023

Rozvaha Města Brumov-Bylnice rok 2022 Staženo: 58x | Datum vložení: 22.06.2023

Výkaz zisků a ztrát Města Brumov-Bylnice za rok 2022. Staženo: 53x | Datum vložení: 22.06.2023

Výkaz Příloha Města Brumov-Bylnice za rok 2022 Staženo: 57x | Datum vložení: 22.06.2023

Výkaz FIN 2-12 Města Brumov-Bylnice za rok 2022 Staženo: 59x | Datum vložení: 22.06.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2022 Staženo: 63x | Datum vložení: 22.06.2023

Výkazy Služby města Brumov-Bylnice za rok 2022 Staženo: 72x | Datum vložení: 22.06.2023

Výkazy DDM Brumov-Bylnice pro rok 2022 Staženo: 52x | Datum vložení: 22.06.2023

Výkazy Základní škola Brumov-Bylnice za rok 2022 Staženo: 67x | Datum vložení: 22.06.2023

Výkazy Mateřská škola Brumov-Bylnice za rok 2022 Staženo: 68x | Datum vložení: 22.06.2023