Obsah

Tiskopisy a formuláře


 

SPRÁVA  MÍSTNÍHO  POPLATKU
SPRÁVA  MÍSTNÍHO  POPLATKU  Z  POBYTU

 

 

DOTACE A DARY

 Žádost fyzické osoby o poskytnutí DARU_individuální DOTACE z rozpočtu města 

      Žádost právnické osoby o poskytnutí DARU_individuální DOTACE 

     Žádost právnické osoby o poskytnutí investiční dotace SPORT.docx  

       

ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE A DARU Z ROZPOČTU MĚSTA  ROKU 2025 JE MOŽNÉ ŽÁDOST PODAT NEJPOZDĚJI DO 30. 9. 2024

           Formulář pro vyúčtování individuálních dotací:

 

     

      DOTACE V OBLASTI SPORTU

         Podmínky a zásady pro čerpání neinvestičních dotací - akce - 50%.pdf  

Podmínky a zásady pro čerpání neinvestičních dotací - činnost, provoz a údržba - 100%.pdf    

Pravidla pro poskytování investiční dotace z rozpočtu města.pdf 

           UPOZORNĚNÍ:  Dotace se budou poskytovat na provoz a údržbu majetku ve vlastnictví spolku. 

         

           Formuláře pro vyúčtování dotací v oblasti sportu:

 

 

      FINANČNÍ  NÁVRATNÁ VÝPOMOC

Žádost fyzické osoby o poskytnutí finanční návratné výpomoci z rozpočtu Města  

Žádost právnické osoby o poskytnutí finanční návratné výpomoci z rozpočtu Města  

         

          Formulář pro vyúčtování návratné finanční výpomoci:

 

Poskytování finančních příspěvků na kastraci koček a kocourů na území města Brumov-Bylnice

Pro podrobnější informace týkající se poskytování finančních příspěvků pro tento účel se obraťte na vedoucí finančního odboru, Ing. Karlu Mudrákovou, tel.: 577 305 127, e-mail: karlamudrakova.meu@brumov-bylnice.cz