Obsah

Obsahem práce v oblasti bytového hospodářství je:

  • příjem žádostí o obecní byty, uzavírání nájemních smluv vč. všech úkonů podle platné legislativy, tzn. vystavení evidenčních listů, předpisů nájemného, protokolárního předávání bytů
  • provádění odečtu konečných stavů měřidel v jednotlivých bytových domech
    a připravuje podklady pro roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
  • kontrola dodržení podmínek poskytovatele dotace - u bytů pořízených s využitím dotace
  • kontrola dodržování nájemních smluv a vymáhání pohledávek z nich v souladu s organizační směrnicí