Obsah

Odbor služby města

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

Popis činnosti

 • údržba dětských a sportovních hřišť v majetku města
 • údržba cyklostezek na území města
 • zimní údržba místních komunikací, chodníků a ostatních prostranství
 • údržba veřejné zeleně a zajištění pořádku veřejného prostranství
 • prohlídky, opravy a údržba místních a veřejných účelových komunikací a chodníků, včetně dopravního značení komunikací a parkovišť
 • svoz odpadů z veřejných odpadkových košů a z veřejných prostranství
 • údržbu zeleně a běžný úklid areálu hřbitova
 • údržba a výsadba veřejné zeleně v intravilánu města
 • provoz, údržba a rekonstrukce veřejného osvětlení
 • provoz senior taxi
 • sběrný dvůr
 • údržba venkovního rozvodu veřejného rozhlasu včetně reproduktorů
 • údržba a čistění kanalizace v majetku města
 • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • obchodní činnost
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
 • provoz a údržba veřejných wc

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Beňo Kamil, Ing. vedoucí odboru 601 375 547
Solař Karel technický pracovník 731 569 620
Dorňáková Silvie SENIOR TAXI 602 601 640
Lukšíková Marie SBĚRNÝ DVŮR, obsluha 602 684 750