Obsah

Odbor správní

Organizační zařazení

Město Brumov-Bylnice > Městský úřad

Správní odbor zajišťuje v rámci městského úřadu v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku matričního správního úřadu a evidence obyvatel,  odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, krizového řízení, požární ochrany města, silničního správního úřadu a vodoprávního úřadu. V rámci pověřeného městského úřadu vykonává odbor výkon státní správy pro obce Brumov-Bylnice, Štítná nad vláří-Popov, Jestřabí, Rokytnice, Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota na úseku vydávání rybářských lístků, zabezpečení voleb  a přestupkové agendy .

 

Tiskopisy a formuláře

 

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Kolínková Zuzana, Ing. vedoucí správního odboru 577 305 113
736 768 145
Schnarr Hana, Mgr. sekretariát, podatelna 577 305 111
Lysáková Gabriela, Mgr. matrika a evidence obyvatel 577 305 116
Maňáková Ludmila, DiS. sociální práce, veřejné opatrovnictví 577 305 120
605 005 022
Froněk Miroslav ŽP - odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, rybářské lístky, ochrana ovzduší 577 305 114
Randýsek Rostislav, Ing. přestupky, silniční správní úřad, vodoprávní úřad, správa místního rozhlasu, požární ochrana, krizové řízení 577 305 119
734 239 454
Vilímek Milan, RNDr. správa počítačové sítě a ICT 577 305 144
Machalová Romana úklid radnice

Informační povinnost obce podle zákona o odpadech r. 2021.docx Staženo: 98x | Datum vložení: 11.03.2022