Obsah

Názvy ulic

Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice na svém zasedání dne 26.6.2003 usnesením č. 29/5/2003/92 schválilo názvy ulic ve městě Brumov-Bylnice v tomto znění:

Mýto, Zahrady, Široká, Svárov, Chaloupky, Záhumení, Hliníky, Říky, Vlárská, Blizákovce, Bylničky, Díly, Hluboče, Lůčky, Na Poříčí, Pilařská, U Dráhy, Zahrádky, Hrbáč, Zápotočí, Nádražní, Jos. Polácha, U Vodárny, Zátiší, Mlýnská, Am. Kutinové, Rozkvět, Kopec, Drahy, Kloboucká, Uhlové, Na Vyhlídce, Podzámčí, Kamenec, Fr. Louckého, Hodňov, H. Synkové, Pivovarská, Pluskalova, Březová, Školní, 1. května, Č. Kramoliše, Hůrka, J. Středovského, Družba.

Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice dále na svém zasedání dne 14.2.2013 usnesením č. 11/13/2013/190 schválilo název nově vzniklé ulice v lokalitě "Hrbáč II" ve městě Brumov-Bylnice v tomto znění:

Slunečná

 

Prosíme občany města, ať používají výše uvedené oficiální schválené názvy ulic.