Obsah

Plnění informační povinnosti obcí a měst, podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (198.96 kB)

Odpadové hospodářství

 

  • provádí činnost ve smyslu z. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,
  • sestavuje podklady pro Program odpadového hospodářství města Brumov-Bylnice, provádí kontrolu u původců odpadu na území města, vyžaduje doklady o způsobu likvidace odpadů u osob osvobozených od povinnosti hradit místní poplatek za odpad ve smyslu platné vyhlášky,
  • zajišťuje svoz domovního odpadu ve městě, včetně evidence odpadů, evidence prodeje celoročních známek u smluvních partnerů města, sestavuje podklady pro rozpočet na odpadové hospodářství města, řeší stížnosti  související s odpadovým hospodářstvím ve městě,
  • kontroluje svoz tříděného a komunálního odpadu od občanů a smluvních partnerů ve městě, provádí kontrolu již uzavřených skládek, řeší likvidaci nepovolených skládek v součinnosti s ORP Valašské Klobouky a OOPČR a opuštěných vozidel mimo vyhrazená místa.

 

Tuto agendu zajišťuje pan Miroslav Froněk, I. patro, dveře č. 233.