Obsah

Rybářské lístky

Vykonává státní správu na úseku povolování rybářských lístků podle zákona č. 99/2004, o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráže a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a zákona č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství a právních předpisů vydaných k jejich provedení v platném znění a to v rozsahu pověřeného obecního úřadu pro Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří-Popov, Jestřabí, Rokytnice, Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota.

 

Tuto agendu zajišťuje kancelář v přízemí č. 111.