Obsah

Silniční správní úřad

 

  • Vykonává státní správu na úseku silničního správního úřadu a státní dozor na místních a veřejně přístupných účelových komunikací na území města Brumov-Bylnice dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a právních předpisů vydaných k jeho provedení v platném znění:
  • Vykonává působnost ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Jedná se o povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci (sjezdy), povolení uzavírky a nařízení objížďky, dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání komunikací po odstranění havárie inženýrské sítě nebo jiného vedení.
  • Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie.
  • Projednává správní delikty ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací u právnických osob dle § 42 silničního zákona, u fyzických osoby postupuje dle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tuto agendu zajišťuje Ing. Zuzana Kolínková, vedoucí správního odboru, přízemí, kancelář č. 111.