Obsah

Vnitřní správa

 

 • návrh a kontrola čerpání rozpočtu odboru v kapitolách vnitřní správa, odpadové hospodářství, péče o krajinu, Sbor pro občanské záležitosti
 • tel. ústředna a pošta úřadu
 • materiální a technické zabezpečení rady a zastupitelstva města
 • materiální a technické zabezpečení senátních, parlamentních krajských i komunálních voleb.
 • správa informačního systému města včetně evidence a vyvěšování dokumentů na úředních deskách města
 • evidence ztrát a nálezů
 • správa výpočetní techniky a software
 • evidence obecně závazných vyhlášek a interních předpisů
 • koordinace GDPR
 • správa, údržba a opravy budovy úřadu
 • správa vozového parku