Obsah

Vnitřní správa a úřední deska

 

  • tel. ústředna a pošta úřadu
  • materiální a technické zabezpečení rady a zastupitelstva města
  • materiální a technické zabezpečení senátních, parlamentních krajských i komunálních voleb.
  • správa informačního systému města včetně evidence a vyvěšování dokumentů na úředních deskách města
  • evidence ztrát a nálezů
  • správa výpočetní techniky a software
  • koordinace GDPR
  • správa, údržba a opravy budovy úřadu
  • správa vozového parku

Odbor zabezpečuje vyvěšování dokumentů na Úřední desce Městského úřadu Brumova-Bylnice. Úřední deska je oficiálním publikačním orgánem města sloužícím k vyvěšování veřejných vyhlášek, kterými jsou doručovány dokumenty ve správním nebo daňovém řízení, záměrů města nebo slouží k vyvěšování usnesení Rady města a Zastupitelstva města, vyhlašování oznámení o zveřejnění obecně závazných vyhlášek a nařízení města Brumova-Bylnice ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, zveřejňování nařízení Zlínského kraje. Některé informace jsou zveřejňovány i v informačních skříňkách rozmístěných v jednotlivých částech města.