Obsah

Vyhlášky a nařízení

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MĚSTA

 

Správní odbor plní úkoly související s normotvornou pravomocí města Brumova-Bylnice, zejména vytváří po legislativní i obsahové stránce obecně závazné vyhlášky nařízení města. Rovněž zabezpečuje evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení města a jejich zpřístupňování veřejnosti.

Dále vede evidenci peticí a zabezpečuje kontrolu jejich vyřizování.

Odbor zabezpečuje vyvěšování písemností na Úřední desce Městského úřadu Brumova-Bylnice. Úřední deska je oficiálním publikačním orgánem města sloužícím k vyvěšování veřejných vyhlášek, kterými jsou doručovány písemnosti ve správním nebo daňovém řízení, záměrů města nebo slouží k vyvěšování usnesení Rady města a Zastupitelstva města, vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Brumova-Bylnice, zveřejňování nařízení, Okresního úřadu ve Zlíně a Zlínského kraje. Některé úřední informace jsou zveřejňovány i v informačních skříňkách rozmístěných v jednotlivých částech města.