Obsah

Vyhlášky a nařízení

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MĚSTA

 

Správní odbor plní úkoly související s normotvornou pravomocí města Brumova-Bylnice, zejména vytváří po legislativní i obsahové stránce obecně závazné vyhlášky nařízení města a jejich zpřístupňování veřejnosti.