Obsah

Zabezpečení voleb

• Dle platných zákonů o volbách materiálně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR, EU, Zastupitelstva kraje, Zastupitelstva města a to v rozsahu pověřeného obecního úřadu pro Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří-Popov, Jestřabí, Rokytnice, Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota. Pro zajištění voleb spolupracuje se statistickým úřadem.       

• Podle pokynu vedení města zabezpečuje volební materiály a jejich distribuci na jednotlivé obce pověřeného obecního úřadu.  Připravuje volební místnosti na volby včetně vybavení okrskových volebních komisí města počítačovou technikou a telefonním spojením. Zajišťuje pro okrskové volební komise města občerstvení.

 

Tuto agendu zajišťuje kancelář č. 104.