Obsah

Harmonogram svozu odpadu na měsíc BŘEZEN 2010

Typ: ostatní
12.03.2010 - plasty, bílé + barevné sklo
18.03.2010 - papír + nápojové kartony
25.03.2010 - plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.

Informace ze sběrného dvoru :

Z důvodu změny provozovatele Sběrného dvoru Brumov-Bylnice, kterým budou od dubna 2010 Služby města Brumov-Bylnice, zde nebudou po určitou dobu přijímány nebezpečné odpady. V této souvislosti žádáme občany, aby pro odkládání nebezpečných odpadů využili jednorázového mobilního svozu nebezpečných odpadů organizovaného městem Brumov-Bylnice v předem vyhlášeném termínu (bude zveřejněn na stránkách městského zpravodaje a webových stránkách města).
 


Jedná se zejména o následující druhy odpadů kategorie „N“ (nebezpečný):


20 01 13 - rozpouštědla,
20 01 14 - kyseliny,
20 01 15 - zásady,
20 01 17 - fotochemikálie,
20 01 19 - pesticidy,
20 01 21 - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
20 01 23 - vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky,
20 01 26 - oleje a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25,
20 01 27 - barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahují nebezpečné látky,
20 01 29 - detergenty obsahující nebezpečné látky,
20 01 31 - nepoužitelná cytostatika,
20 01 33 - baterie a akumulátory,
20 01 35 - vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky a jiné chemikálie a jedy.
.
Odpady komunálního charakteru, kategorie ostatní, budou i nadále do prostor sběrného dvoru přijímány.
 

    Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

     Úterý : 02.03.2010, 09.03.2010, 16.03.2010, 23.03.2010, 30.03.2010

    

    Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

     Pondělí : 01.03.2010, 08.03.2010, 15.03.2010, 22.03.2010, 29.03.2010

    

    Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

     Pondělí : 01.03.2010, 08.03.2010, 15.03.2010, 22.03.2010, 29.03.2010
 


Vytvořeno: 27. 2. 2010
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin