Obsah

Harmonogram svozu odpadu na měsíc DUBEN 2010

Typ: ostatní
09.04.2010 - plasty
15.04.2010 - bílé + barevné sklo
16.04.2010 - papír + nápojové kartony
22.04.2010 - plasty


Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.
 


   Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

     Úterý : 06.04.2010, 13.04.2010, 20.04.2010, 27.04.2010

    

    Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

     Sobota : 03.04.2010, pondělí : 12.04.2010, 19.04.2010, 26.04.2010

    

    Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

     Sobota : 03.04.2010, pondělí : 12.04.2010, 19.04.2010, 26.04.2010

    

    (Sobota 03.04.2010 - náhradní svoz za Velikonoční pondělí)

    

    
    Informace k mobilnímu svozu nebezpečných a jiných odpadů

    Svoz nebezpečného odpadu a odpadu, který nelze umístit do popelnic, se letos uskuteční v měsíci červnu. Přesný termín svozu (včetně časového harmonogramu přistavení svozového vozidla v jednotlivých částech města) bude zveřejněn v dostatečném časovém předstihu.

 


Vytvořeno: 31. 3. 2010
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin