Obsah

Harmonogram svozu odpadu na měsíc KVĚTEN 2010

Typ: ostatní
07.05.2010 - plasty
13.05.2010 - papír + nápojové kartony + bílé a barevné sklo
20.05.2010 - plasty
27.05.2010 - plasty


Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.    Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

     Úterý : 04.05.2010, 11.05.2010, 18.05.2010

    

    Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

     Pondělí : 03.05.2010, 10.05.2010, 17.05.2010, 24.05.2010, 31.05.2010

    

    Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

     Pondělí : 03.05.2010, 10.05.2010, 17.05.2010, 31.05.2010

  

        Pozor !


    Změna intervalu svozu odpadu z popelnic od zástavby rodinných domků v důsledku ukončení topné sezóny

    Upozorňujeme občany, že v období od 18. května 2010 (20. kalendářní týden) do 18. října 2010 (42. kalendářní týden) bude svoz popelnic od zástavby rodinných domků a rekreačních objektů probíhat ve čtrnáctidenním intervalu. Tento interval platí ve městě Brumově-Bylnici, včetně místních částí Sv. Štěpán a Sidonie.

    Svozovým dnem se v Brumově-Bylnici rozumí úterý v sudý kalendářní týden mimo státem uznané svátky. V místních částech Sv. Štěpán a Sidonie se svozovým dnem rozumí pondělí v sudý kalendářní týden mimo státem uznané svátky. Vlastníci rodinných domků mohou po dobu letní sezóny přistavovat k vyprázdnění i dvě naplněné nádoby (popelnice) o objemu 110 litrů.

    
    Informace k mobilnímu svozu nebezpečných a jiných odpadů

    Svoz nebezpečného odpadu a odpadu, který nelze umístit do popelnic, se letos uskuteční v měsíci červnu. Přesný termín svozu (včetně časového harmonogramu přistavení svozového vozidla v jednotlivých částech města) bude zveřejněn v dostatečném časovém předstihu.


Vytvořeno: 30. 4. 2010
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin