Obsah

Harmonogram svozu odpadu na měsíc prosinec 2011

Typ: ostatní
Termíny svozu tříděného odpadu
01.12.2011 - bílé a barevné sklo
02.12.2011 - plasty
08.12.2011 - papír a nápojové kartony
16.12.2011 - plasty
30.12.2011 - plasty

Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.

Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad  v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.


Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici
Úterý:      06.12.2011, 13.12.2011, 20.12.2011, 27.12.2011

Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět
Pondělí:   05.12.2011, 12.12.2011, 19.12.2011, pátek: 23.12.2011 (náhradní svoz za svátek Sv. Štěpána v pondělí dne 26.12.2011).

Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie
Pondělí:   05.12.2011, 12.12.2011, 19.12.2011, pátek: 23.12.2011 (náhradní svoz za svátek Sv. Štěpána v pondělí dne 26.12.2011).


Mimořádné přistavení objemných kontejnerů na tříděný a objemný odpad od pátku 23.12.2011 do pondělí 02.01.2012

Z důvodu zvýšené produkce obalových odpadů v období vánočních a novoročních svátků budou mít občané města možnost odkládat uvedené odpady do objemných kontejnerů.

Kontejnery budou umístěny na viditelných stanovištích na sídlišti Družba a na sídlišti Rozkvět. Do těchto kontejnerů lze odkládat pouze papírové a lepenkové obaly, plastové obaly a rozměrné odpady komunálního charakteru, které nelze umístit do popelnic.

Kontejnery slouží ke zlepšení veřejného pořádku ve městě po dobu vánočních a novoročních svátků. Je nepřípustné je proto zneužívat pro odkládání stavebních, nebezpečných a směsných komunálních odpadů. Tyto patří do prostor sběrného dvoru.
Děkujeme za pochopení.

Odkládání vánočních stromků

K tomuto účelu budou od pondělí 02.01.2012do konce února 2012 vyčleněny a označeny odkládací plochy na sídlištích Družba a Rozkvět, kterých mohou pro odložení použitého vánočního stromku využít i občané z domovní zástavby ve městě. 


Vytvořeno: 1. 12. 2011
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin