Obsah

Informace Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje

Typ: ostatní
Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy větve nebo stromy mohou negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu, proto jako pověřený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje upozorňujeme, že:

Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá silniční vegetace(především dřeviny – stromy a keře) a který sousedí se silnicí, je podle občanského zákoníku povinen provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví či majetku fyzických či právnických osob.
V případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou škodu, neboť dle výše citovaného zákona je strom součástí pozemku.

Dle § 14 odst. 1 z.č. 13/1997 není silniční vegetace v průjezdním úseku obcí součástí silničního majetku. Povinnost provádět pravidelnou údržbu této vegetace není povinností vlastníka ani majetkového správce silnice, neboť tato silniční vegetace neplní v průjezdním úseku funkci dopravní, ale plní funkci tvorby životního prostředí a vzhledu obce. Pečovat o ně musí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem pozemku.


Vytvořeno: 4. 2. 2009
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin