Obsah

Nový Územní plán Brumov-Bylnice

Typ: ostatní
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání dne 16.4.2009 usnesením číslo 4/14/2009/237 o pořízení nového Územního plánu Brumov-Bylnice.

Dne 20.4.2009 bylo zahájeno projednání Zadání Územního plánu Brumov-Bylnice. Dle § 47 stavebního zákona může ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky (od 24.4.2009 do 25.5.2009) každý uplatnit své připomínky.

Městský úřad Brumov-Bylnice, jako pořizovatel územně plánovací dokumetace smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje Územní plán Brumov-Bylnice (dále jen ÚP BB).

 

Do Zadání Územního plánu Brumov-Bylnice se může nahlížet:


1. u pořizovatele - v kanceláři stavebního úřadu, dveře č. 227 Městského úřadu v Brumově-Bylnici, a to během pracovní doby (Po, St 7:00-17:00, Út, Čt, Pá 7:00-14:30).
2. u předsedů osadních výborů místních částí Svatý Štěpán a Sidonie
3. na internetových stránkách města:
cz/obec/mesto/uzemni-plan-mesta/novy-uzemni-plan-brumov-bylnice/

Připomínky budou podávány písemně a zaslány na adresu pořizovatele:
Měststký úřad Brumov-Bylnice, nám. H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice 


Vytvořeno: 27. 4. 2009
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin