Obsah

Pozvánka na XII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice

Typ: ostatní
Město Brumov-Bylnice zve občany města na XII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice, které se bude konat ve čtvrtek 18. 12. 2008 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Brumov-Bylnice.

Program zasedání:
         

    Zahájení, schválení programu
    Volba předsedajících, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
    Informace o činnosti Rady města Brumov-Bylnice
    Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2009
    Rozpočtové opatření č. 4/2008
    Ekonomické vyhodnocení odpadového hospodářství ve městě v roce 2008 a schválení cen za služby v odpadovém hospodářství v roce 2009 včetně schválení místního poplatku za odpad
    Obecně závazná vyhláška „o místních poplatcích“ - aktualizace
    Změny ÚPN Města Brumov-Bylnice, (schválení postupu při pořízení nového ÚPN)
    Majetkoprávní záležitosti
    Odměny pro občany města – nečlenům ZM – za výkon funkce členů komisí a výborů za rok 2008  
    Různé
    Usnesení
    Diskuse
    Závěr


                                                                 ------------------------------------------
                                                                                starosta města
                                   


Vytvořeno: 11. 12. 2008
Poslední aktualizace: 22. 6. 2023 8:21
Autor: Super Admin