Obsah

Upozornění pro majitele psů

Typ: ostatní
Povinnost odstraňovat psí exkrementy ukládá fyzické osobě, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem (dále jen „držitel“) přímo zákon (§ 415 občanského zákoníku), který říká že každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Znečištění veřejného prostranství psími exkrementy a zanedbání povinnosti jejich úklidu je považováno za přestupek (dle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění) a držiteli psa může být uložena pokuta až do výše 1000 Kč.

Opětovně žádáme držitele psů, aby při venčení psů na veřejných prostranstvích odstraňovali jejich exkrementy. Na sídlištích Družba a Rozkvět, kde je frekvence venčení největší, jsou umístěny speciální nádoby určené přímo na psí exkrementy a zásobník se sáčky. Do těchto nádob jsou držitelé psů povinni psí exkrementy v sáčcích odkládat. V ostatních částech města může držitel psa odložit psí exkrementy v sáčku do kteréhokoliv odpadkového koše, neboť tento odpad není zařazen do kategorie nebezpečných odpadů.

Úklid psích exkrementů se musí stát nedílnou a samozřejmou součástí každé procházky se psem!

Správní odbor MěÚ, tel.: 577 305 113

Vytvořeno: 31. 7. 2008
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin