Obsah

Upozornění pro samostatně hospodařící rolníky

Typ: ostatní
Odbor životního prostředí MěÚ Valašské Klobouky, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 2f odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, upozorňuje samostatně hospodařící rolníky, kteří provozují zemědělskou výrobu podle zákona o zemědělství a prokazují se osvědčením vydaným podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., a zákona č. 455/1991 Sb., že toto osvědčení pozbývá platnosti ke dni 1. 5. 2009.

Pokud samostatně hospodařící rolník hodlá provozovat zemědělskou výrobu i nadále, musí požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky o zápis do evidence zemědělského podnikatele podle § 2f odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění. Pokud tak neučiní, jeho osvědčení automaticky k 1. 5. 2009 pozbývá platnosti.

 

Fyzická osoba, která bude provozovat zemědělskou výrobu aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele, se vytsavuje riziku možného finančního postihu.

 

Osvědčení vydávané od 1. 5. 2004 odborem životního prostředí MěÚ Valašské Klobouky zemědělským podnikatelům dle § 2f odst. 6 zákona o zemědělství, v platném znění, zůstávají nadále v platnosti a toto upozornění se na ně nevztahuje.

 

Bližší informace je možné získat na tel. č. 577 311 128, nebo konzultací na odboru životního prostředí MěÚ Valašské Klobouky, dveře č. 102.


Vytvořeno: 13. 2. 2009
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin