Obsah

Vyřizování občanských průkazů od 1. 1. 2012

Typ: ostatní
Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2012 dojde ke změnám v agendě občanských průkazů.
Mimo jiné místem podání žádosti o OP budou pouze úřady obcí s rozšířenou působností a od tohoto data se budou vydávat nové typy občanských průkazů.

Nový typ E-OP


Nový typ občanského průkazu se bude vydávat od 1. ledna 2012 a občan si bude moci zvolit, zda bude chtít základní typ OP se strojově čitelnými údaji a nebo občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, který bude zpoplatněn částkou 500Kč. U základního typu dokladu není poplatek stanoven (výjimkou jsou ztráty, odcizení, poškození apod., zde je poplatek 100Kč).
Zásadní změna bude v podání žádosti o vydání OP, kdy občan již nebude vyplňovat žádost a předkládat fotografii, ale bude fotografován  úředníkem přímo na místě (stejné jako u cestovních pasů) a místem podání budou pouze úřady s rozšířenou působností, nikoli matrika, jak tomu bylo dosud. Stejně tak převzít vyhotovený doklad si bude moci občan pouze na úřadě s rozšířenou působností, který si určí při pořízení žádosti. U občanů imobilních bude žádost o OP i předání OP zajištěno prostřednictvím mobilního pracoviště přímo doma, popř. v sociálním zařízení apod.


OP pro děti do 15 let


Novinkou od ledna 2012 bude možnost výdeje občanských průkazů i pro děti do 15 let, s platností na 5 let. Za tento typ dokladu zaplatí občan 50,--Kč. V tomto případě se jedná pouze o možnost, oproti tomu i nadále bude platit povinnost vlastnit občanský průkaz od 15 let věku. Při podání žádosti o první občanský průkaz, popř. cestovní doklad pro děti do 15 let již nebude nutné předkládat Osvědčení o státním občanství České republiky, jako tomu bylo dosud.

Občanský průkaz pro děti do 15 let, bude dětem mimo jiné sloužit i jako doklad pro cestování po státech EU, protože od 26.06.2012 nebude možné, aby dítě cestovalo bez vlastního cestovního dokladu. Zápis dítěte v cestovním dokladu rodičů bude pro cesty do zahraničí nedostačující.

V novém typu občanského průkazu dochází k několika změnám, nebude se již uvádět údaj o rodném příjmení, údaje o omezení způsobilosti k právním úkonům, údaje o zbavení způsobilosti k právním úkonům a  o opatrovníkovi. Nově se nebudou uvádět tzv. nepovinné údaje, jakými ve stávajících OP jsou  jména a příjmení, rodné čísla dětí, manžela/ky, tituly a vědecké hodnosti. Občan si bude moci od ledna také zvolit, zda bude chtít mít v občanském průkazu uveden osobní stav, tento údaj bude možné na základě žádosti občana vynechat.

Žádost o stávající typ občanského průkazu je možné podávat do 30. listopadu na matričních úřadech a nejpozději do 14. prosince na úřadech s rozšířenou působností.
Občanské průkazy, které budou vydány do konce roku 2011 budou platit i nadále po dobu platnosti uvedenou v dokladu, jejich plošná výměna probíhat nebude
.
 


Vytvořeno: 14. 11. 2011
Poslední aktualizace: 13. 2. 2024 11:30
Autor: Super Admin