Obsah

VÝZVA MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZÁJEMCŮM O PRÁCE SPOJENÉ S ÚDRŽBOU KRAJINY V KULTURNÍM STAVU

Typ: ostatní
I v letošním roce bude Město Brumov-Bylnice zabezpečovat údržbu trvalých travních porostů ve vlastnictví města. V současné době se jedná o údržbu lokality Březová v k.ú. Brumov ( ruční pokosení, shrabání, odnesení a zlikvidování travní hmoty z lokality) a tzv. „cihelny“ v k.ú. Bylnice (pokosení trvalých travních porostů a buřeně z celé lokality 2x v průběhu vegetačního období, ožetí kultur stávajících obecních výsadeb, shrabání uschlé buřeně, travin a vyřezaných náletových dřevin a jejich likvidace).
Zájemci o výkon uvedených prací musí vlastnit příslušné technické vybavení a mít potřebná osvědčení k této činnosti (živnostenský list).
Vyzýváme zájemce, aby své písemné nabídky podali v termínu do 31.3.2008.

Nabídka bude obsahovat :


Identifikační údaje uchazeče, IČO, kopii živnostenského listu nebo osvědčení, číslo účtu, technické vybavení, údaje o kvalifikaci a praxi, nabídkovou cenu na sjednaný rozsah prací a termín jejich dodávky (vyhotovení).
Bližší informace o rozsahu prací zájemci obdrží v úřední dny v kanceláři č. 309 správního odboru MěÚ nebo na tel. 577305119.Správní odbor
 


Vytvořeno: 3. 3. 2008
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin