Obsah

Městské muzeum a infocentrum

...aneb jak se žilo lidem pod brumovským hradem

Městské muzeum sídlí v bývalé panské vile ze 40. let 20. století. Stálá expozice odhaluje, jak se žilo lidem pod brumovským hradem a řemesla pro ně typická (pivovarnictví, sklářská výroba, zemědělství atd.).

Návštěvníci mohou nahlédnout do tradiční valašské jizby a prohlédnout si vybavení domácnosti a předměty každodenního života. Patřičná pozornost je věnována hraběnce Edeltrudě Rainer-Harbach, poslední majitelce brumovského panství, jejím předkům a rodině.

Součástí muzejní expozice je výstava historický žehliček z celého světa – od úplně prvních typů až k dnes běžným elektrickým pomocníkům v domácnosti.

Ve II. patře vily byla zřízena pamětní místnost Ludvíka Vaculíka, který patří mezi významné brumovské rodáky. Od jeho rodiny získalo muzeum několik vzácných osobních věcí z pozůstalosti manželů Vaculíkových, kterou jsou v této síni umístěny.

Stěny muzea jsou zdobeny ručně vyráběnými dřevořezbami pana Jaroslava Lišky.

Historie budovy:

Panskou vilu na Podzámčí si r. 1940 nechala vystavět poslední majitelka brumovského panství, hraběnka Edeltruda Rainer-Harbachová. Ta byla vlivem historických událostí nucena r. 1945 vilu opustit i se svou rodinou a za dramatických událostí odejít do Rakouska. Veškerý její majetek zůstal v Československu.

Od 50. let sloužila bývalá panská vila jako mateřská škola a jesle.

Od roku 2004 bylo v této budově zřízeno městské muzeum a infocentrum, které zajišťuje služby pro turisty. Prostory jsou dále využívány pro nejrůznější kulturní akce, besedy pro děti i dospělé, vernisáže a výstavy.

Budova prošla za dobu své existence rozsáhlou rekonstrukcí, její historický duch bych ale zachován jak v interiéru, tak exteriéru.


Vytvořeno: 10. 2. 2022
Poslední aktualizace: 10. 2. 2022 14:17
Autor: Mgr. Michaela Krůželová