Obsah

Ing. Rostislav Randýsek

  • Organizační a administrativní zajištění přestupkové agendy pro Brumov-Bylnice, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Štítná nad Vláří, Jestřabí a Rokytnice.
  • Silniční správní úřad - povolení zvláštního užívání místních komunikací za účelem uložení inženýrských sítí, povolení připojení komunikace nebo nemovitosti k místní komunikaci (sjezdy), povolení uzavírky a nařízení objížďky, dodatečné povolení zvláštního užívání místních komunikací po odstranění havárie inženýrských sítí.
  • Požární ochrana města a integrovaný záchranný systém.
  • Činnosti v krizovém řízení a státní pomoc při obnově území.
  • Vodoprávní úřad, v povodňovém plánu zajištění fungování varovného a vyrozumívacího systému města.
  • Materiální a technické zabezpečení voleb v rámci pověřeného městského úřadu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pro volby do Senátu Parlamentu ČR, pro volby do Evropského parlamentu, pro volby do Zastupitelstva kraje, pro volby do Zastupitelstva města a pro volby prezidenta republiky.

 

2. patro, dveře č. 309

Telefon: 577 305 119
E-mail: rostislavrandysek.meu@brumov-bylnice.cz

 


Role v org. struktuře

Odbor správní - přestupky, silniční správní úřad, vodoprávní úřad, správa místního rozhlasu, požární ochrana, krizové řízení