Obsah

Harmonogram svozu odpadu na měsíc LEDEN 2010

Typ: ostatní
08.01.2010 - bílé + barevné sklo
15.01.2010 - plasty
21.01.2010 - papír + nápojové kartony
29.01.2010 - plasty


Uvedené termíny svozu tříděných odpadů platí pro odpad umístěný v kontejnerech i pytlích určených pro tříděný odpad.
Opakovaně žádáme občany, aby v případě přeplnění kontejnerů odevzdali tříděný odpad v provozní dobu do prostor Sběrného dvoru v sídlišti Družba, který je pro tento účel zřízen. Předejde se tak zbytečnému znečišťování veřejných prostranství u stanovišť kontejnerů.
 

    Termíny svozu odpadu z popelnic pro rodinné domky v Brumově-Bylnici

     Úterý : 05.01.2010, 12.01.2010, 19.01.2010, 26.01.2010

    

    Termíny svozu odpadu z popelnic v sídlištích Družba a Rozkvět

     Pondělí : 04.01.2010, 11.01.2010, 18.01.2010, 25.01.2010

    

    Termíny svozu odpadu z popelnic v místních částech Svatý Štěpán a Sidonie

     Pondělí : 04.01.2010, 11.01.2010, 18.01.2010, 25.01.2010

    

Ke svozu tříděného odpadu :


S platností od ledna 2010 bude postupně ukončen pytlový svoz tříděného odpadu (papír, plast, nápojové kartony, bílé a barevné sklo) v ul. Říky. Tento pytlový systém je v současné době již nahrazen zřízením kontejnerového stanoviště tříděného odpadu v této ulici tak, jak je tomu ve většině ulic v Brumově-Bylnici.
V této souvislosti žádáme občany ulice Říky, aby zásoby pytlů na tříděný odpad využili pro odkládání papíru, nápojových kartonů, plastu a skla v prvním čtvrtletí tohoto roku, kdy ještě bude zajištěn ze strany poskytovatele služeb odběr naplněných pytlů. Po vyčerpání zásob pytlů na tříděný odpad je nutné používat pro odkládání těchto odpadů přistavené kontejnery, anebo odpad dopravit do sběrného dvoru. Děkujeme za pochopení.

Ceny za poskytování služeb v odpadovém hospodářství v r. 2010 schválené na XVIII. veřejném zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice dne 15.12.2009:

a) Výše místního poplatku pro občany:
450 Kč za osobu a rok
Zachování výše místního poplatku pro občany na úrovni předchozího kalendářního roku bylo dosaženo dotací Města Brumov-Bylnice do odpadového hospodářství částkou převyšující 653 000 Kč.

b) Smluvní cena pro podnikatelské subjekty a organizační složky, které využívají systému svozu odpadů organizovaného Městem Brumov-Bylnice je pro rok 2010 stanovena ve výši :
156 Kč včetně DPH / vztaženo na výsyp 1 ks popelnice o objemu 110 litrů

Správní odbor
 


Vytvořeno: 31. 12. 2009
Poslední aktualizace: 24. 8. 2021 07:50
Autor: Super Admin